Udruga Zdrav život – Kinezis donirala je iznos od 13.860,00KM Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales. Sredstva su prikupljena kroz HT ERONET 4k humanitarnu utrku građana koja se održala u sklopu manifestacije Mostar Run Weekend 2023.
Predsjednik udruge KINEZIS prof.dr.sc. Franjo Lovrić izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom na HT ERONET humanitarnu utrku koja je imala vise od 1.000 registriranih natjecatelja od kojih je 812 aktivno sudjelovalo u utrci.
Mirna Mezit direktorica Centra Los Rosales zahvalila je udruzi KINEZIS što je prepoznala rad centra, svim trkačima koji su sudjelovali u ovoj utrci, kao i sponzorima koji su omogućili njenu realizaciju. Direktorica Mezit naglasila je kako će  prikupljena sredstva biti namjenski utrošena u organizaciju Međunarodnih sportskih igara djece i mladih sa posebnim potrebama koje će Centar Los Rosales organizirati u Mostaru od 11-13.05.2023.